Stacks Image 3

GALLERI 2 TANZANIA-SOKO SANAA
ELLEN SOLBERG GRENSENE
TANJA THORJUSSEN OG THALE FASTVOLD KVINNER
bilde: Thorjussen og Fastvold

utstilling/exebition

åpning/opening tirsdag/tuesday 28.05. 22.00
åpent/open onsdag/wednesday 29.05.
12.00 – 16.00
torsdag/thursday 30.05. 12.00-18.00
fredag/friday31.05.
12.00-18.00
lørdag/saturday 01.06.
12.00-18.00
GALLERI 2

Tanzania- SOKO SANAA -på Galleri 2
I Bagamoyo driver Marie Cidosa et kunst- og håndverkssenter der de lager batikk, tekstil, smykker og vesker. Kunstnerne bruker tradisjonelle naturfibre og industriavfall i sin produksjon, og Galleri 2 har et marked med deres nye kunsthåndverk under Teaterfestivalen- SOKO SANAA.

Ellen Solberg ” Grensene”
Solberg viser skulpturer og grafikk i utstillingen ”Grensene” – der hun problematiserer vårt forhold til flyktninger og andre fremmede. Hun stilte ut på Meieriet i 2017 på Kunstkvarterets DaiRY-utstilling, men nå har hun separatutstilling i Stamsund. Skolene inviteres til workshoper, og publikum møter henne under hele festivalen. Onsdag ettermiddag deltar hun i Artist Talk med Trygve Luktvasslimo.

Thale Fastvold og Tanja Thorjussen ”Kvinner”
Fastvold og Thorjussen fokuserer på kvinnenes rolle i kunsthistorien, og presenterer flere kjente og mindre kjente kvinnelige kunstnere i en portrettutstilling. De arbeider med fotografi og grafikk, og de kopler også kvinnene til spesielle planter i framstillingene. Duoen vil ha workshoper for skoleelever, og de deltar også på Artist Talk med Trygve Luktvasslimo på onsdag.
Stacks Image 15
Stacks Image 11
Stacks Image 19
Tanzania SOKO SANAA - at Galleri 2
In Bagamoyo, Marie Cidosa runs an art and craft center where they make batik, textile, jewelry and handbags. She teaches young people and women, also in other African countries. The artists use traditional natural fibers and industrial waste in their production, and Gallery 2 has a market with their new arts and crafts during the Theater Festival - SOKO SANAA .

Ellen Solberg "The Borders"

Solberg- from Fredrikstad- shows sculptures and graphics in the exhibition "The Borders" - where she problematizes our relationship with refugees and other strangers. She exhibited at the Meieriet in 2017 at the Art Quarter's DaiRY exhibition, but now she has a solo exhibition in Stamsund. The schools are invited to workshops, and the audience meets her throughout the festival. Wednesday afternoon she participates in Artist Talk with Trygve Luktvasslimo.

Thale Fastvold and Tanja Thorjussen "Women"

Fastvold and Thorjussen -from Oslo -focus on the role of women in art history, and present several well-known and lesser-known female artists in a portrait exhibition. They work with photography and graphics, and they also link the women with special plants in their presentation. The duo will have workshops for school students, and they also participate in Artist Talk with Trygve Luktvasslimo on Wednesday.