Gry Hege Johansen og Vibeke Vigeland sammen med elever fra 5. og 6. klasse ved Svarholdt skole

visning av kunstprosjektet Habitat

  • onsdag 26.5.2021, 17:45, Galleri 2, Gratis

Kampen mellom plasten og naturen – hvem vinner?

Alt foregår utendørs – foran Galleri 2.

25.–29.5.
2021