Sudesh Adhana og Nora Martine Svenning

Hydrabane

  • torsdag 27.5.2021, 18:30, Kullbingen-Hurtigrutekaia, Gratis
  • fredag 28.5.2021, 18:00, Kullbingen-Hurtigrutekaia, Gratis
  • lørdag 29.5.2021, 18:30, Kullbingen-Hurtigrutekaia, Gratis

Sudesh Adhana og Nora Martine Svenning er dansere og koreografer som i den senere tid har markert seg som dansere på den norske og den internasjonale dansescenen i samarbeid med bl.a Ingri Fiksdal, Elle Sofe Sara, FRIKAR og mange fler. I tillegg  utvikler de sine egne kunstneriske prosjekter. Stamsund Teaterfestival har nå invitert dem til å skape noe spesielt for oss, med utgangspunkt i Stamsunds kultur, miljø og  naturlige omgivelser. De var på befaring i desember og arbeider med forestillingene i Stamsund før festivalen. 

Sudesh og Nora bestemte seg for å  lage to stedsspesifikke forestillinger til festivalen. De vil arbeide med to objekter, en sjark til forestillingen “Ariadne’s Thred” og et enormt dekk til forestillingen “Hydrabane”. Stykkene står for seg selv, men har enkelte møtepunkter i tematikk og tilnærming, blant annet at begge objektene er menneskeskapt for utforskning og bruk av naturen. Begge har noe å gjøre med menneskets nysgjerrighet og trang til å utforske grensene, løse gåter og mysterier og temme landskapet og kartlegge de fjerneste hav. Dette er noe dyptliggende i oss, men har vi nådd en blindvei? Vi ønsker å skape bevegelser og situasjoner som ved første øyekast synes uskyldige og kanskje til og med morsomme, men som ved nøyere ettersyn i tillegg bærer på langt alvorligere assosiasjoner til hvordan våre handlingersom menneskehet gir store og farlige konsekvenser for naturen, og dermedogså oss selv. Det er ikke ment som en pekefinger, men snarere en invitasjon til refleksjon og undring.  Stykkene er ment å leke med en veksling mellom det dagligdagse og det magiske, det konkrete eller praktiske og det imaginære og nærmest mytiske.

Nora Svenning og Sudesh Adhana er en Oslobasert kunstnerduo. Deres første koreografisamarbeid var forestillingen “Nocturnal”, som hadde premiere 3 Juli 2020 som siden har turnert på gamle låver i Øst-Norge og vært en del av Bærum Culture Houses pop-up serie Bærum UTE. “Nocturnal” vil fortsatt turnere i Norge i 2020 som en del av Dansenett Norge. Den har også mottatt støtte til å bli spilt i en hybrid form av lokale artister i India i 2021. Duoens andre performance “With in” var ment til å bli streamet live i begynnelsen av 2021, men p.g.a restriksjoner måtte den utsettes til en senere dato. “Hydrabane” og “Ariadne’s Thread” på Stamsund Teaterfestival vil bli deres tredje samarbeid og senere på året vil de lage sin første koreografi med andre dansere på Nagelhus Schia Productions/Dansefot på Bærum Kulturhus

Marita Solhjell Ølander har laget kostymene. 

25.–29.5.
2021