Parade/Åpning

  • onsdag 26.5.2021, 17:00, Teater NOR→Skjærbrygga, TBA

Vi går i parade fra Teater NOR og ned til Skjærbrygga, der den offisielle åpningen av festivalen foretas. Alle er velkomne til å delta!

25.–29.5.
2021