Alfredo Zinola

Other World – Performance for a classroom

  September programmet er avlyst

  Til hverdags er klasserommet et praktisk og funksjonelt organisert sted. Alle tingene, ryggsekker, pulter, penner og bøker brukes raskt og målrettet. 

  Hva med å stoppe opp et lite øyeblikk og se nøyere på tingene i rommet?

   En mulighet til å se det i et annet lys er å se hvordan klasserommet ser ut når barna ikke er til stede. For å gjøre dette må vi stoppe opp litt, distansere oss selv, sitte i utkanten av rommet og prøve å se det i et annet perspektiv. I et slikt øyeblikk kan vi kanskje evne å legge merke til sporene fra leirplassen stolene ble organisert som kvelden i forveien… Other World er en invitasjon til å senke seg ned i klasserommet på samme måte som en ser ned i et akvarium.

  Other World forsøker altså å gjøre et estetisk eksperiment som kan forandre barnas opplevelse av sitt daglige sted. Skolen er et veldig kodet miljø, der alle vet hva de kan forvente og hvordan man skal oppføre seg i alle situasjoner. Måten barna oppfatter sine omgivelser, og seg selv i dem, influerer hvordan de utvikler sin personlighet. Målsettingen med dette prosjektet er å skape en immersive forestilling som utfordrer klasserommets miljø, gjennom å transformere det til et ekstraordinært sted.

  Av Alfredo Zinola. With Anne-Hélène Kotoujansky og Alfredo Zinola Musikk: TBA Lys: Marek Lamprecht. Creative Producer: Micaela Kühn Jara. Takk til: Abigail Conway und André Uerba.En produksjon av Alfredo Zinola med dem tanzhaus nrw und Stamsund Teaterfestival Norge. Støttet av Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste og Kulturreferat der Landeshauptstadt Muenchen. 

  25.–29.5.
  2021