Mette Edvardsen

Lansering av boken “Time has fallen asleep in the afternoon sunshine – A book on reading, writing, memory and forgetting in a library of living books”

  • torsdag 27.5.2021, 10:00, Velferden, Gratis

Mette Edvardsen er en norsk kunstner som gjennom mange år har markert seg sterkt på det internasjonale scenekunstfeltet gjennom stadig nye, originale, overraskende og svært forskjellige kunstneriske uttrykk. Denne gangen snakker hun om og lanserer sin nye bok, Time has fallen asleep in the afternoon sunshine – A book on reading, writing, memory and forgetting in a library of living books, som omhandler et prosjekt hun har jobbet med i mange år.

Prosjektet Time has fallen asleep in the afternoon sunshine starter med en gruppe mennesker som dedikerer seg til å memorere bøker som de velger selv. Sammen skaper de et bibliotek av levende bøker. “Bøkene” fordriver tiden i biblioteker hvor de leser, memorerer, snakker med hverandre, rusler seg en tur ute og forbereder seg på å bli lest av en besøkende. Lesningene foregår som et intimt en-til-en møte der “boka” resiterer sitt innhold til leseren. Etterhvert har prosjektet vokst til å bli en bibliotekssamling bestående av mer enn 80 levende bøker på 12 forskjellige språk. Prosjektet utviklet seg til en bokhandel, et forlag, et utstillingsformat og har gjennomført workshops, foredrag, samtaler og nå også, en bok. Publikasjonen samler 18 tekster fra artister og teoretikere med varierende grad av tilknytning til prosjektet. Deres bidrag reflekterer over hukommelse og glemsel; over praksisen å lære ting utenat og denne prosessens kroppslighet; om lesning, gjenlesning, lese høyt, lese for seg selv og andre; om skriving, gjen-skriving og oversettelse; om usynlig og umulig litteratur; om alternative temporaliteter og deres respektive økonomier; om arkiver, biblioteker, kropper og andre steder for konservering; om problemene med forfatterskap og originalitet; om immaterialitet og misnøyen med denne; om tvetydige grenser mellom fiksjon og virkelighet; om den rare og uforutsigbare dynamikken som oppstår når mennesker og historier møtes, formidling og spor som uventet igjen krysses. Bokas andre halvdel er et visuelt essay som dokumenterer prosessene knyttet til memorering, lesning og gjenlesning. 

Redigert av Mette Edvardsen, Kristien Van den Brande, Victoria Pérez Royo, Runa Borch Skolseg. Tekster av Mette Edvardsen, Kristien Van den Brande, Johan Sonnenschein, Bruno De Wachter, Sébastien Hendrickx, Lizzie Thomson, Sébastien Hendrickx, Victoria Pérez Royo, Jon Refsdal Moe, Bojana Cvejić, Melanie Fieldseth, Jeroen Peeters, Lara Khalidi, Emiliano Battista, Thomas Bîrzan, Susanne Christensen, Olivia Fairweather, Laurence Rassel. Publisert av Mousse Publishing & Oslobiennalen.

25.–29.5.
2021