Anniken Greve

Kunst som lydighet, foredrag

  • fredag 28.5.2021, 10:00, Velferden, Gratis

Tanken om kunst som lydighet kan fortone seg selvmotsigende. Vår tenkning om moderne kunst peker i motsatt retning; kunst er bedre forstått som opposisjon mot enhver autoritet som gjør krav på lydighet, enten disse kravene formuleres av kunstneriske konvensjoner, samfunnsautoriteter eller samfunnskrefter som ved lokkemidler som profitt eller applaus tvinger oss til å ytre oss på bestemte måter. 

Denne preiken vil forsøke å motsi denne motsetningen mellom kunst og lydighet. Er det mulig at kunst kan sikte mot å frigjøre oss fra autoriteter vi ikke anerkjenner og likevel være uttrykk for lydighet? Er det mulig at begrepet om autoritet står i veien for at vi ser dypere i begrepet lydighet? Er det mulig at vi trenger et begrep om lydighet for å kunne se og innse hva som er involvert i kunstneriske frembringelser? Og omvendt: Kan det tenkes at vi ved å se på kunst som uttrykk for lydighet vil kunne frigjøre lydighetsbegrepet fra uvelkomne og kanskje også falske autoriteters lydighetskrav?

Denne preiken vil grave dypere i begrepet lydighet. Den vil bevege seg relativt fritt mellom filosofi og kunstfeltet, og vil knytte lydighetsbegrepet til andre begreper, som det å motta, å lytte og å takke. Eksempelmaterialet vil bli hentet fra kunstnere fra antikken og frem til vår tid (Vergil, Dante, Henri Matisse, Paul Eluard, Iver Jåks, perhaps also Alberto Giaometti), og tankehjelpen vil komme fra både antikke og moderne filosofer (Platon, Aristoteles, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Thomas Kuhn, Iris Murdoch, Simone Weil).  

25.–29.5.
2021