Stamsund Hornmusikk

Konsert

  • lørdag 29.5.2021, 16:30, Teater Nor stor, TBA

Kontakt Hornmusikken direkte for billetter.

Et lite korps i Lofoten som består av rundt 20 medlemmer. Vi er en glad og munter gjeng!

Stamsund hornmusikk ble stiftet i 1907, og har siden da hatt både oppturer og nedturer. I mellomkrigstiden lå korpset nede, men i 1937 ble det blåst liv i korpset igjen. Det ble nok en pause like etter på grunn av 2. Verdenskrig, men 8. Mai 1945 ble det nok en gang blåst liv i korpset, og siden da har det gått i ett.

Korpset har mange ganger blitt truet av nedleggelse, men takket vœre ildsjelene i Stamsund Hornmusikk har korpset overlevd, og er i dag i vekst.

Vi er per i dag ca. 20 medlemmer og vi er en liten, men munter gjeng. Nåvœrende leder er Hanne Straum Riise og vår faste dirigent er Cosmin Harsian

25.–29.5.
2021