Solitude & Assembly

Lesegruppe for scenekunstkritikere Workshop/seminar

  • lørdag 29.5.2021, 10:00, Velferden, Gratis

Med Hild Borchgrevink, Runa Skolseg, Anette Therese Pettersen og Geir Lindahl.

Over to dager vil lesegruppen Solitude & Assembly utforske kollektiv lesning som en kritikerfaglig strategi. Lørdag morgen vil lesegruppen holde en åpen samtale, der festivalens utøvere og publikum inviteres til en samtale/workshop om strategier for å opprettholde praksiser under pandemien – eller i andre situasjoner med tilsvarende restriksjoner.

Pandemien har endret scenekunstkritikeres arbeidsforhold radikalt. Gjennom Solitude & Assembly vil vi undersøke om det er mulig å utnytte tomrommene som den lave frekvensen av forestillinger skaper, til å dyrke fram alternative kritikkpraksiser og mer radikale tekster og tanker om kritikk. Kritikk har et sjangeroverskridende potensial som det kan være lett å miste av syne i et scenekunstfelt med svært høy produksjonstakt. 

Kunstteoretikeren Alex Kitnick skriver i I, etcetera om «a hybrid writing that troubles genre by refusing to write a criticism that stays on any one topic. If as Oscar Wilde once wrote, criticism is the only civilized form of autobiography, autobiography, might be a desublimated form of criticism: Everything comes to the surface».

Solitude & Assembly vil arbeide i forlengelsen av en slik tanke. Vi ønsker å undersøke vekselvirkninger av å skrive og lese selvstendig og i fellesskap. Som en tilnærming til pandemisituasjonen utforsker vi felles lesning som kritikerfaglig strategi. 

Solitude & Assembly er en serie lesegrupper og skriveverksted for scenekunstkritikere gjennom 2021. Lesegruppens tredje samling vil finne sted under Stamsund Teaterfestival 27.-28.mai 2021. Deltakelse er gratis, men grunnet begrenset plass er det bindende påmelding. Tilreisende til Stamsund kan søke om reisestøtte (mer informasjon kommer).

Lesegruppen foregår over to dager, og vil avsluttes med en åpen samtale med festivalpublikum.

Solitude & Assembly er organisert av kritikerne Hild Borchgrevink, Runa Skolseg og Anette Therese Pettersen. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og arrangeres i samarbeid med prosjektet Performing Criticism Globally (PCG). PCG er initiert og ledet av Geir Lindahl i Danse- og teatersentrum (DTS), og Hild Borchgrevink og Anette Therese Pettersen er ansvarlige for faglig innhold. PCG samarbeider med festivaler og andre aktører om å arrangere skriveverksted, nettverksmøter, åpne seminarer og samtaler om scenekunstkritikk i Norge og internasjonalt.

25.–29.5.
2021