Introduksjon

Stamsund Teaterfestival

Scenekunst byr på møtet mellom mennesker, kunstnerisk opplevelse og refleksjon. Ladet på riktig måte er det krisenes kunstform. Vi har altså verktøyet, utfordringen er hvordan vi skal bruke det.

I tråd med nasjonale smittevernregler og i samråd med kommunens politiske ledelse og kommunens smittevern-overlegeteam, har vi sett oss nødt til å utsette årets internasjonale scenekunstprogram til høsten. Vi vil imidlertid gjennomføre den norske delen av programmet. Dette vil bli en litt mindre festival, både når det gjelder antall kunstnere og hvor mange billetter som kan gjøres tilgjengelig fra prosjekt til prosjekt. Vi vil legge sterkt vekt på at festivalen og alle dens delarrangementer foregår innenfor trygge rammer – og i tråd med myndighetenes og helsevesenets lover og tilrådninger. 

Stamsund Teaterfestival er en internasjonal arena for samtidige sceniske uttrykk. Vi prioriterer spesielt utprøvende og prosessorientert arbeid. Vi vil være en kunstnerisk utviklingsplattform for regionale, nasjonale og internasjonale scenekunstnere, med fokus på både kunstneriske prosesser og faglig refleksjon. Parallelt med det kunstneriske programmet gjennomfører vi samtaler, workshops og foredrag på samfunnsaktuelle tema og kanskje viktigst av alt: Fest i fiskeværet. 

Stamsund Teaterfestival er lokalisert i det lille fiskeværet Stamsund i Lofoten i Nord-Norge og ble opprettet i 1998 av det nordnorske scenekunstmiljøet i fellesskap. Den gjennomføres i overgangen mellom mai og juni hvert år. Stamsund Teaterfestival retter seg mot et bredt sammensatt publikum som speiler samfunnet vi lever i. Vi arbeider for å gjøre samtidsorienterte uttrykk tilgjengelig og interessant for alle på tvers av alder, kjønn, etnisitet, sosial tilknytning og andre barrierer som skiller oss mennesker ad. 

Thorbjørn Gabrielsen, kunstnerisk leder 

Stamsund

Stamsund ligger i Vestvågøy kommune i Nordland og er et av Lofotens største fremdeles levende fiskevær. For tiden bor det ca. 1100 mennesker her. For å komme hit kan du enten fly 20 min fra Bodø, ta hurtigruta 4 timer rett ut i havet eller kjøre over Hamarøy via Lofast og over til Lofoten.

Den marginale tradisjonelle bebyggelsen som består av fiskeindustri, rorbuer og boliger som klamrer seg fast inntil de grønne spisse fjellene som stikker rett opp av det blå havet gjør Stamsund til et av de mest spesielle og kanskje også et av de vakreste stedene i verden.

I uminnelige tider har det handlet om fisk i Stamsund. Lofotfisket foregår tradisjonelt fra  slutten av januar til ut i april og fisken henges tradisjonelt på hjell for tørking før den transporteres videre ut til alle verdens hjørner. Lofotfisket og fiskeindustrien har alltid tiltrukket seg mange mennesker utenifra, slik at lofotværingene er godt vant med tilreisende, og har gode tradisjoner for gjestfrihet og mottakelse av fremmede.

Siden slutten av 80-tallet har det vokst frem et profesjonelt scenekunstmiljø i fiskeværet. Fagkompetansen i dette miljøet sammen med billedkunstnere, musikere og andre kunst- og kulturaktører gjør det mulig å arrangere en stor internasjonal scenekunstfestivaler her.

2021