Anette Therese Pettersen

Unge stemmer og fremtidens kritikk

  • lørdag 1.6.2024, 10:00, Velferden, Gratis

Åpen samtale

Hvem snakker og skriver om scenekunst – på hvilke måter? Hva slags kritikk og kritisk praksis passer for ungdom?

Scenekunstkritiker og stipendiat hos Kulturtanken/Universitetet i Agder, Anette Therese Pettersen er i ferd med å ferdigstille en doktorgradsavhandling hvor hun undersøker en affektiv og performativ tilnærming til kritikk for unge – nærmere bestemt: for unge som opplever scenekunst gjennom Den kulturelle skolesekken. Under Stamsundfestivalen har Pettersen jobbet med en gruppe ungdommer som deltar i Scenekunstbrukets Unge Stemmer, hvor ungdommene selv har valgt hvordan de vil respondere på kunsten de har opplevd.

I denne samtalen vil Pettersen gi en kort innføring i noen av sine forskningsfunn, og bruke dette som inngang til en samtale som både tar for seg Unge Stemmer og ser mer overordnet på hva kritikk kan være og hva slags kritiske praksiser som kan være relevante for ungdom.

I etterkant av samtalen vil det også finne sted en markering av at Scenekunstbruket fyller 30 år.

28.5–1.6
2024