Zinola/Kühn/McCarthy/Stamsund Teaterfestival

liv/natur/klima/kunst – åpen samtale

  • lørdag 27.5.2023, 13:00, Velferden, Gratis

Nå ser vi bare status quo og tror det vil vare evig.  Men ting vil forandres igjen.  Det gjør det alltid/…………/Noe nytt vil skje som vi ikke kan forutse.  En ny syklus begynner og virkeligheten gjenfødes. Fra Agnieszka Hollands film «Spoor» 2017.

Stamsund Teaterfestival har inngått en 3-årig avtale med Zinola/Mccarthy/Kühn og prosjektet “Puncture”. De har leid et stykke land i Nord-Italia for en periode på hundre år og jobber med å gjenopprette artsmangfoldet på dette landstykket. Samtidig utforsker de om det finnes kunstneriske strategier som kan være relevante i fremdrift og utvikling.

I denne utvidede kunstnersamtalen med Zinola/Mccarthy/Kühn, ønsker vi å høre mer om “Pucture”, i tillegg vil vi gjerne snakke om fremtiden sammen med alle som har tanker, redseler og ideer rundt klima, kunst, natur, dyr, planter og liv.

23.–27.5
2023