Anniken Greve

On the (Im)personal In Art

  • onsdag 25.5.2022, 10:00, Velferden, Gratis

Seminarer 

(Fortellingen om) livet til artisten har fått i plass i samtidskunsten og samtidslitteraturen som var utenkelig i modernismens storhetstid. Hvordan skal vi forstå denne endringen? Gjør den kunsten mer personlig? Kanskje ikke?

Forelesningen vil tenke over dette spørsmålet på ulike vis, blant annet gjennom en refleksjon over begrepet «person». Hva ligger det i dette begrepet? Hvordan blir egentlig kunsten personlig? Hvilke svar får vi på dette spørsmålet hvis vi tar inn over oss spenningen mellom narsissisme på den ene siden og avvikling av selvet på den andre?

Foreleseren vil trekke inn en rekke eksempler, og spesielt verkene til en av samtidslitteraturens fremste forfattere og dramatikere, Sara Stridsberg. Dessuten vil en rekke av gjengangerne i forelesningene hennes i Stamsund dukke opp: Ludwig Wittgenstein, Primo Levi, Franz Kafka, Hannah Arendt og Simone Weil.

24.–28.5.
2022