Mårten Spångberg/Sidney Barnes

Jumbo

  • onsdag 25.5.2022, 21:00, Teater Nor liten, Billetter

Premiere

Med ”Jumbo” fortsätter den svenska koreografen Mårten Spångberg att utforska relation mellan dans och musik. Till Franz Schuberts sångcykel ”Winterreise” dansar Spångberg tillsammans med den engelska dansaren Sidney Barnes fram ett landskap att lyssna till.

Ofta återvänder Spångberg till former av sorgearbete. Hans arbeten delar med sig av en tid där betraktaren ges plats att vårda sina egna sorger, personliga och verklig men också mer generella, ett slags Weltschmerz.

Med utgångspunkt i ”Winterreise”, med poem av Wilhem Müller tillåter Spångberg och Barnes oss att uppleva ett slags hopplöshet. En hopplöshet ur vilken ett nytt ljus, ett nytt ord kan ges form. Som tillåter oss att minnas som ett första steg mot en ny tid. Som tillåter oss att finnas till, här och nu utan förväntningar och ljust därför fulla liv.

Av och med: Sidney Barnes och Mårten Spångberg. Elena Zemskova på piano, Med stöd för NPN Neustart Kultur Stepping Out, Kulturrådet Sverige och Konstnärsnämnden. Med tack till PAF St. Erme och Lake Studios Berlin.

24.–28.5.
2022