Adjjima Na Patalung

Bangkok International Children´s Theatre Festival, Arts on location

  • torsdag 26.5.2022, 10:00, Velferden, Gratis

Seminar

Adjiima Na Patalung er kurator og produsent med bakgrunn i teater regi og skulptur. 

Hun har tidligere vært basert i London, der hun utdannet seg og utviklet seg som profesjonell scenekunstner.

I sitt arbeid i Thailand tar hun i bruk sine interkulturelle erfringer og tverrfaglige kunnskap. Hun grunnla Bangkok International Children’s Theatre Festival i 2016 fordi hun tror på teatrets potensiale til et ungt publikum som et medium for sosial og kulturell utvikling. Hun driver også Arts On Location, som arbeider med internasjonal utveksling innenfor performative kunstformer.

BICTFest (www.bictfest.com) BICTFest, Bangkok International Children’s Theatre Festival, ble første gang lansert i 2016. Festivalen blir arrangert annethvert år av et lite kollektiv. Den er for tiden den eneste internasjonale festivalen i Thailand som fokuserer på performativ kunst for et ungt publikum. BICT Fest er en non-profitt organisasjon. Vårt mål er ikke bare å øke fokuset på viktigheten av barns kreativitet, men også å promotere samtidig performativ kunst innenfor det Thailandske kulturelle landskap. Vi sikter på å skape inkluderende innganger; like muligheter for tilgang og eksponering til et rikt og mangfoldig arbeid innenfor dette feltet. 

Vår programmering består av 3 deler; performanser, prosesser og seminarer, som inkluderer profesjonelle møter for nettverksbygging. Vi ser etter nyskapende og forfriskende arbeid for vårt publikum med tanke på presentasjon, prosess og innhold, arbeid som er med på å forandre det stereotypiske synet på performativ kunst for det unge publikum. Vi har også tro på opplevelser utenfor scenen. Vi tilbyr muligheter for deltagelse i kreative prosesser gjennom trening og dialog, som mulighet for utveksling og kreativ utvikling mellom kunstnere og publikum og mellom kunstnerne selv. 

Vi inkluderer Thai så vel som SørAsiatiske forestillinger i vårt internasjonale program for å motivere til kunst for unge i denne regionen. Vi er fortiden “kjernemedlem” av Asian Theatre for Young Audiences Network. Vi har ikke våre egne scener, hvert år samarbeider vi med statlige og ikke-kommersielle kunst scener. I de siste årene har vi begynt å ta kontakt med andre deler av Thailand ved å samarbeide med nettverk som jobber med kunst for sosial forandring og utdannelse.I fjor startet vi nye produksjoner der ett av dem er en internasjonal co-produksjon. Promotering og kreativ tilgang til kunst for alle er en av BICTFest sine hoved mål. I troen på at små endringer teller, håper BICTFest at vårt arbeid gir publikum mot, gjennom kunst og kunstnere, til å skape selv. Vi håper også at festivalen vil synliggjøre  viktigheten av barns kreativitet og anerkjenne scenekunstens potensielle kraft.      

24.–28.5.
2022